Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Ons is die Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid. Geleë in Schlettweinstraat, Windhoek, Namibië.


Ons Missie

Dat die Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid hart, hand en stem van Jesus Christus is.


Ons Visie

Om teen 2017 'n biddende passievolle gemeente van Jesus Christus te wees wat sonder grense God se Woord en liefde beleef, uitleef en uitdeel.


Kontak Ons

Gemeentenuus

Belangrike datums, nuus en verjaarsdae
Dankofferfees 2017

'n Gemeente kan nie groei sonder voldoende fondse nie en ons het op die oomblik N$400,000 nodig om die deposito van die Pastorie te dek asook die trek van die twee Predikante. Hierdie bedrag beoog ons om teen einde November te in. Ons gemeente se inkomste bestaan hoofsaaklik uit maandelikse bydraes van lidmate en spesiale fondsinsameling aksies wat deur die kerkraad geïnisieer word. Hierdie jaar was daar geen fondsinsameling aksies en gaan daar net die DANKOFFERFEES wees. Ons moedig lidmate aan om deur die gee van 'n dankoffer deel te wees van die bediening van ons gemeente en die uitleef van ons visie. Deur lidmate se gawes, positiewe gesindheid en geldelike bydraes stel die Here ons instaat om verskeie dinge vir sy kerk en koninkryk te doen. Baie dankie ook vir u meelewing en voorbidding. So lyk die bydraes tot op hede..

Dankofferbrief Beloftevorm
Kalender
Kalender 2017-11-03 - Windhoek Gemeente Steakbraai
2017-11-08 - Finansiële Kommissie vergadering
2017-11-15 - Bestuursraad, Diakens en Ouderlinge vergadering
verjaar
Verjaasdae 23-10 Zein Beuthin
23-10 Pieter Biewenga
25-10 Jean Coetzee
25-10 Jacques Ludick

As jy enige foute hier sien kontak ons gerus. Ons e-pos adres is onderaan die bladsy.

Preekskets

Sondag 2017-10-22 se preekskets

Oggenddiens

09:00 Leesdiens - Ouderling Rian du Toit

Aanddiens

Lidmate kan met vrymoedigheid aanddienste by Windhoek Gemeente om 18:00 bywoon.

Nuwe Preek

Ons plaas gereeld hier nuwe preke

Bybel
Nuwe preek Romeine 1

Die toorn van God - begryp ons dit?

Daar is nog preke beskikbaar..

» Openbaring 8 - Jesus se wederkoms wag op ons gebede
» Lukas 13 - Die wat gered word is min!
» Numeri 6 - So seën God ons deur woorde en dade.
» Matteus 7 - Om "Here, Here" te sê, kan leë woorde wees.
» Jakobus 2 - Geloof wat nie red nie.

Wys nog preke Na die aflaaiblad

Deo Gloria Kuberbrief

Weeklikse nuusbrief

Die Deo Gloria Kuberbrief is 'n weeklikse nuusbrief saamgestel deur Dr. Callie Opperman.

Kort gedagtes uit die Woord van God vir vandag - Gebedsversoeke - Pitkos.

Nuutste uitgawe

2017-09-25 - Moenie jou tyd verspeel nie!

Lees hier

Ons predikant

Callie
Dr. Callie Opperman

Schlettweinstraat 49,
Pionierspark

Posbus 30115
Pionierspark
Windhoek
Namibië

Tel (+264 61) 242004 (h)

Sel (+264 81) 127 8238

Kontak Ons

Kontak Ons

Vul net die vorm hieronder in

Leave this empty:

Deo Gloria Sentrum

Schlettweinstraat
Pionierspark
Windhoek
Tel (+264 61) 244376


Ons kerkkantoor word beman deur