GKWS.ORG

Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Schlettweinstraat, Pionierspark, Windhoek.

Eredienste

Desember '18 tot Jan '19

Gedurende Desember en die eerste Sondag in Januarie hou Windhoek-Suid en Windhoek gesamentlike eredienste.

Dit begin om 09:00 en word by Windhoek-Suid se kerkgebou gehou.

Let Wel – Geen aanddienste

Op 25 Desember is daar om 08:00 'n gesamentlike diens by Windhoek-Suid se kerkgebou.

Nuus

Gemeentenuus en inligting.

Wie en Waar

Predikant en Kerkgebou

Ons predikant

Dr. Paul de Bruyn


Schlettweinstraat 49, Pionierspark,
Sel (+264 81) 127 8238

Kerkgebou

Deo Gloria Sentrum

Schlettweinstraat, Pionierspark, Windhoek
Tel : (+264 61) 244 376

Doreen

Ons kerkkantoor word beman deur
Doreen Putter.

Verjaarsdae

Die Seën van die Here word u toegebid met die nuwe lewensjaar.