GKWS.ORG

Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Schlettweinstraat, Pionierspark, Windhoek.

Dringende kennisgewing

In die lig van die erns van die hoogs aansteeklikheid van die Koronavirus, en in 'n poging om gehoor te gee aan die regering (vgl. Rom. 13:1) se eis om alle samekomste van meer as 50 mense te kanseleer, is ons verplig om ernstig te besin oor die veiligheid van ons ouer lidmate en jong kinders.

Daarom gee ons graag die volgende reëlings deur:

Die voorsorgmaatreëls wat die regering (17 Maart) ingestel het, dwing ons om anders te dink en te beplan rondom ons eredienste.
Daarom staak alle eredienste in die kerk voorlopig en ons vertrou en bid dat dit sal hervat op - 19 April 2020.
Ons stel wel voor dat lidmate steeds in hul Omgeegroepe bymekaarkom vir Bybelstudie en aanbidding.

Kommunikasie is belangrik en ons wil graag op hoogte bly van mekaar se lief en leed. Gee dit asb. op die volgende maniere aan ons deur:
Aan ds. Paul persoonlik, jou ouderling of die kerkkantoor.
Groete namens die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid.

Nuus

Daar is tans geen nuwe nuus om te vertoon nie.

Wie en Waar

Predikant en Kerkgebou

Ons predikant

Dr. Paul de Bruyn


Schlettweinstraat 49, Pionierspark,
Sel (+264 81) 127 8238

kerk
Kerkgebou
Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Schlettweinstraat, Pionierspark, Windhoek
Tel : (+264 61) 244 376

Verjaarsdae

Lidmate wat die week verjaar

Verjaarsdae

DatumPersoonNommerOG
2019-04-07Alexander Swart081 227 26680
2019-04-07Alexander Swart081 227 26680
2019-04-08Marle Burger081 366 15940
2019-04-08Marle Burger081 366 15940
2019-04-10Dewald Kotze2529840
2019-04-10Dewald Kotze252 9840
2019-04-11Baby Cogill2512290
2019-04-11Baby Cogill2512290
2019-04-15Ruaan Koorsen081 124 94160
2019-04-15Hilde Kruger081 433 11850

Preke

Luister na preke.

Preek 2020-04-05

Kliek

Kliek

Kliek

Kliek

Kliek

Kliek

Kliek

Kliek

Kliek