GKWS.ORG

Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Schlettweinstraat, Pionierspark, Windhoek.

Eredienste

18 November 2018

Oggenddiens:
Teks: Jakobus 5: 7-11
Teksvers: Jak. 5: 7
Tema: Om geduldig te wag...

 1. Die rede waarom wag moeilik is
  • Wag is moeilik omdat dit beteken dat ons nie die nodige mag, kennis of gawe het om iets aan die spesifieke situasie te doen nie.
  • Die gevolg is dat tye van wag iets openbaar van wat ons hart vertrou.
 2. Wat ons leer uit wag
  • Ons leer dat God soewerein is.
  • Ons leer dat God 'n God van genade is.
  • Ons leer om geduld te hê met mekaar.
  • Ons leer ook om aktief te wees terwyl ons wag.
  • Ons leer om God te eer.
 3. Die krag om wag
  Ons moet besef dat:
  • Wag deel van God se plan is
  • Ons moet wag met die toekom in sig

Aand diens:
Teks: Johannes 6: 22-40
Teksvers: Joh. 6: 26, 27
Tema: Leef vir God, nie vir Sy seëninge nie!
 1. Die vreugde van seëninge
  Seëning hou vir ons groot voordeel in. Daarom is dit ook iets wat ons graag najaag.
  Seëning het egter die geneigdheid om ons fokus weg te neem van die Gewer van die seëninge.
  Die gevolg is dat ons dan die seëninge najaag en nie die Gewer van die seëninge nie.
 2. Die vreugde in God
  Ons sal alleen die Gewer van die seëninge najaag wanneer ons besef wat sy liefde vir ons beteken.
  Aardse seëninge vergaan, maar sy liefde vir ons kan nooit uitgewis word nie. Alleen sy liefde kan aan ons ewige vreugde verskaf.

Plak

Preke

 • Oggenddiens 2018-10-14
  As daar nie 'n speelbare weergawe van die preek verskyn nie, of as die klank nie deurkom nie laai die MP3 hieronder af.

  Laai die MP3 van die preek af
 • Johannes 17 - Ds. Theuns
  As daar nie 'n speelbare weergawe van die preek verskyn nie, of as die klank nie deurkom nie laai die MP3 hieronder af.

  Laai die MP3 van die preek af
 • Aanddiens 2018-08-12
  As daar nie 'n speelbare weergawe van die preek verskyn nie, of as die klank nie deurkom nie laai die MP3 hieronder af.

  Laai die MP3 van die preek af
 • Aanddiens 2018-06-24
  As daar nie 'n speelbare weergawe van die preek verskyn nie, of as die klank nie deurkom nie laai die MP3 hieronder af.

  Laai die MP3 van die preek af

Wie en Waar

Dr Paul

Dr. Paul de Bruyn

Ons Predikant

Schlettweinstraat 49, Pionierspark,
Sel (+264 81) 127 8238

Kerkgebou

Deo Gloria Sentrum

Schlettweinstraat, Pionierspark, Windhoek

Doreen

Ons kerkkantoor word beman deur
Doreen Putter.