GKWS.ORG

Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Schlettweinstraat, Pionierspark, Windhoek.

Eredienste

2020-02-16

Oggenddiens

Teks: Johannes 13: 1-17
Teksvers: Johannes 13: 3
Tema:Jesus se liefde maak ons diensbaar

 1. Jesus se uitnemende liefde.
  • Jesus se uiterste liefde (vgl. vs. 1), beklemtoon die tydsduur en intensiteit van sy liefde.
  • Tydsduur – Hy is van ewigheid tot in ewighei
  • Intensiteit – Hy kom as dienskneg om ons te red en op te bou.
 2. Ons afgemete liefde.
  • Daar is iets wat die wêreld liefde noem, maar dis eintlik 'n skyn liefde.
  • Hierdie skyn liefde sê dat ek jou liefhet, maar eintlik wil ek jou besit en my behoeftes deur jou bevredig.
 3. Jesus se liefde maak diensbaar.
  • Jesus se liefde vestig 'n ware identiteit in ons
  • Jesus se liefde fokus op die ewigheid
  • Jesus se liefde inspireer ons om mekaar te dien

Aanddiens

Teks: 1 Korintiërs 15: 12-28
Teksvers: 1 Korintiërs. 15:28
Tema: Dat God alles in almal sal word...

 1. Wat sy koninkryk is.
  • Hierdie koningskap gaan oor koningskap oor mense se lewens.
  • God wil hê dat elkeen in sy koninkryk sy wil as Koning moet navolg.
 2. Hoe sy koninkryk kom
  • God moet koning wees van ons lewe
  • God moet koning wees van die wêreld
  • God moet koning wees van die kerk
 3. Die uiteinde van die koms van sy ryk.
  • Elke knie sal alleen voor God buig en elke tong sal bely dat Hy die ware Koning en Heerser is.
  • Ons moet nou reeds deur die woord en die krag van die Gees ons lewens alleen op God rig.

Nuus

Wie en Waar

Predikant en Kerkgebou

Ons predikant

Dr. Paul de Bruyn


Schlettweinstraat 49, Pionierspark,
Sel (+264 81) 127 8238

kerk
Kerkgebou
Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Schlettweinstraat, Pionierspark, Windhoek
Tel : (+264 61) 244 376

Verjaarsdae

Lidmate wat die week verjaar

Verjaarsdae

DatumPersoonNommerOG
2019-02-19Hannes Smit081 127 63950
2019-02-24Jaco Swart0812770524 9
2019-02-24Jaco Swart081 277 05240
2019-02-26Annarie Viljoen081 428 1983 9
2019-02-26Cecile Esterhuizen081 284 1040 5
2019-02-26Millie Jacobs243 379 9
2019-02-26Annarie Viljoen081 428 19830
2019-02-26Cecile Esterhuizen081 284 10400
2019-02-26Millie Jacobs243 3790
2019-02-27Magda Gerber081 284 8518 4

Preke

Luister na preke.

Kliek

Kliek

Kliek