Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Preke
Na tuisblad
Jakobus 2 - Geloof wat nie red nie.

LITURGIE BY DIE OGGENDDIENS
Voorafsang: Ps 42-1: 1,3. Sb 9-4:1,2.
ONTMOETINGSDIENS
Toetreelied: Lb 163.
Votum en groetseën.
Sang: Ps 146-2: 1, 6.
Geloofsbelydenis
VEROOTMOEDIGING- EN VERSOENINGSDIENS
Wet: Matteus 7: 21-23
Sang: Ps 40-1:4
Gebed
LIEFDEGAWES WORD OPGENEEM
KLEUTERS GAAN NA EIE WOORDDIENS
WOORDDIENS
Sang: Lb 308:1,5.
Skriflesing en preek
Jakobus 2:14-26
ANTWOORDDIENS
Gebed.
Sang: Ps 118-1:1,14.
Wegstuurseën
Sang: Sb 13-1. Amen

FOKUSGEDAGTE: GELOOF WAT NIE RED NIE.
FOKUSVERS:
Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so ’n geloof 'n mens red? (Jakobus 2:14)


OORSIG
Daar is mense wat sê dat hulle glo, maar jok.
En daar is mense wat sê dat hulle glo en ernstig is daaroor.
Die gemeenskap waarin Windhoek-Suid se lidmate grootword en leef, kweek valse geloof. Oral hoor ons van die Here Jesus, baie mense gaan deur as gelowiges, maar tog leef talle van hulle nie uit wat hulle sê nie.
GELOOF GETOETS AAN DADE
Daar is skerp veroordeling van skyngeloof in die Ou en Nuwe Testament. God sê selfs dat Hy dit haat. Jesus draai nie doekies om nie, maar spreek sy misnoeë daaroor uit. Die een maatstaf dwarsdeur is: Bevestig die dade van die volk van die Here hulle geloof?
HOE BEHOORT LIDMATE TE LEEF?
Ons moet die lewende God eer en sy liefde ervaar.
Ons moet meer erns maak met ons kennis van die wil van God.
Ons moet versigtig wees om nie afgestomp te raak vir die hoofsaak van ʼn Christelike leefstyl nie: Liefde teenoor God en ons naaste.

Liewe gemeente,
Daar is mense wat SÊ DAT HULLE GLO, maar jok. Hulle dink dat hulle geloof hulle sal red, dat hulle nou kinders van die Here is. Dat hulle eendag hemel toe sal gaan. Maar dit is nie so nie!
En daar is mense wat SÊ DAT HULLE GLO en tog ernstig is daaroor. Hulle geloof is opreg, hulle kan seker wees van hulle verhouding met die Here. Nou en vir altyd!
Die tema van ons 2de Fokustyd vanjaar is GELOOF EN WERKE. Binne die jaartema van BIDDENDE PASSIEVOLLE GEMEENTE VAN JESUS CHRISTUS staan geloof sentraal. Om passievol te wees oor Jesus en om passievol te bid, moet daar ʼn ware geloof in jou hart wees.
HOE TOETS EK MY GELOOF SE EGTHEID? Dit is die vraag waarna ons vandag en die volgende Sondae wil kyk. Is ek en jy, is ons gemeente, opregte gelowiges? Of leef ons in die skyn van gelowig wees, met ʼn valse gerustheid oor hoe goed ons Christenskap lyk?
Die gemeenskap waarin Windhoek-Suid se lidmate grootword en leef, kweek maklik ʼn valse geloof. Oral hoor ons van die Here Jesus, baie mense in Windhoek gaan deur as gelowiges, maar tog leef talle van hulle nie uit wat hulle bely nie. Dit veroorsaak dat ons en ons kinders valslik tevrede kan wees met ons manier van Christen wees. Ons meet onsself aan die mense rondom ons, mense wat soos gelowiges lyk. En ons is baie tevrede met onsself. Nee, dit is waar die probleem lê. Ons verhouding met God moet ons maatstaf wees. Hoe sien Hy ons raak? Wat sien Hy as opreg?

GELOOF GETOETS AAN DADE
Jakobus se brief praat dikwels oor geloof. Hoor net wat word in hoofstuk 1 en 2 daaroor geskryf:

 • Wees bly oor beproewings, want as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard (1:3)

 • 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie (1:6)

 • 'n Gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God het (1:9)

 • My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. (2:1)

 • Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so ’n geloof ’n mens red? (2:14)

 • So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. (2:17)

 • Jou dwaas, wil jy ’n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? (2:20)

 • Jy sien dus dat sy (Abraham) geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. (2:22)

 • 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. (2:26)

Wat merk ons hierin? ʼn Lewende en opregte geloof verander ons karakter. Ons hele lewe wys dat ons glo. Gelowiges beleef beproewings op ʼn positiewe manier, want dit lei tot geloofsgroei. Geloof gee krag aan ons gebede. Gelowiges beleef armoede as seën. Wie glo, veroordeel nie mense op hulle uiterlike nie.
Ons fokus vandag net op geloof en dade.
Kom ons maak eers seker dat ons almal weet van WATTER dade of werke daar gepraat word. Dit gaan hier nie daaroor dat ons goeie werke vir ons die saligheid verdien nie. Ons word nie aangemoedig om goeie dade te doen, sodat ons deel van Christus se gemeente kan word nie. Dit word ook nie gesê dat ons geloof alleen nie genoeg is om die saligheid te ontvang nie. Ons moet nog eers ʼn sekere persentasie goeie dinge doen om as kinders van die Vader aanvaar te word.
NEE! Daaroor is die Bybel duidelik. Jesus het dit verkondig, die apostels het die beklemtoon. Deur ons geloof in Jesus Christus word ons gered, nie deur die wet na te kom nie. Hy is ons Saligmaker. Hy het vir ons sondeskuld betaal. Deur ons geloof in Hom is ons seker van ons ewige bestemming.
Maar waaroor gaan dit dan as Jakobus so ernstig vermaan:
Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so ’n geloof ’n mens red? (Jakobus 2:14)
OF:
So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. (2:17)

WATTER DADE? Dit is daardie dade wat my geloof in Jesus Christus bevestig! Met ander woorde, nie iets wat bygevoeg word by my geloof nie. Nie ʼn ekstra nie, maar iets wat deel is, in die hart van geloof bestaan. Nie wettiese dade om deur voorgeskrewe reëls jou saligheid te verdien nie. Nee, dit gaan oor geloofsdade wat die opregtheid van my verhouding met my Verlosser weerspieël. Dit wys dat my hart by die Here en sy wil is. Dit wys dat my geloof nie maar dieselfde as die bose geeste, die duiwels, sʼn is nie. Hulle glo dat daar net een God is. Glo jy dit ook? Ja beslis. Jy verwerp sekerlik afgodsdiens. Maar is dit al wat geloof is? Om met die verstand te sê: Ek glo!
Nee, dan raak jou geloof nie jou hart nie. Dan is jou geloof DOOD, soos ʼn lyk wat nie asemhaal nie.
In hierdie deel van Jakobus word geloof aan 2 dinge getoets.
1) Opregte geloof word sigbaar wanneer ek soos Abraham bereid is om God se wil te doen. Ek vertrou die Here so opreg, dat ek alles sal doen wat Hy vra. Selfs om my seun Isak te offer.
2) Opregte geloof word verder sigbaar wanneer my hart sag is vir ander mense se nood. Ek sien nie neer op iemand wat uit armoede verslete klere dra nie. Ek sê nie net vir iemand wat honger is: Ek kry jou jammer, gaan eet iets! nie. Nee, ek deel my halwe broodjie in twee en gee vir die honger persoon iets daarvan. Ek hoor nie van siekes en praat net oor hulle nie. Nee, ek bid vir hulle, besoek hulle, ondersteun hulle.
Jakobus het ook geskryf:
“Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld.” (1:27)
Barmhartigheid teenoor die mense wat deur die gemeenskap eenkant gestoot is, soos weduwees en wese. Maar maak jou ook los van die wêreldse invloede. Hou jou skoon! Jy kan nie sê dat jy glo, maar jou en jou kinders blootstel aan die slegte invloede van die losbandige wêreld nie. Soos TV programme wat sedeloosheid, geweld en bedrog goedpraat. Hoe kan ek glo dat seksuele losbandigheid nie pas by verloste kinders van die Here nie – maar ek kyk sonder beoordeling saam met my tienerseuns en -dogters na sepies en films waarin buitehuwelikse seks so gewoon is, soos om water te drink as ek dors is?
Die een maatstaf dwarsdeur is: Bevestig my dade dat my geloof eg is?

HOE BEHOORT LIDMATE TE LEEF?
Kom ons probeer die ERNS van die saak te begryp, gemeente. Ons moet diep in ons harte laat inkyk vandag. Hoor duidelik wat sê die Here vir my en jou:
Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so ’n geloof ’n mens red? (Jakobus 2:14)

Wys jou hart dat jy ware geloof het? Bevestig jou begeerte om God se wil te doen dat jy opreg glo? Bevestig jou barmhartigheid teenoor jou medemens dat Christus in jou leef?

 • Ons eer die lewende God en ervaar sy liefde.

 • Ons maak meer erns met ons kennis van die wil van God.

 • Die hoofsaak van ʼn Christelike leefstyl staan in die middelpunt van ons lewe: Liefde teenoor God en ons naaste.

 • Ons wil daadwerklik by mense in nood betrokke wees.

 • Ons wil ons en ons gesinne teen die afbrekende dinge, die vuil en slegte invloede, beskerm.

Geloof waardeur ons gered word, omdat Jesus Christus ons Verlosser is, is geloof wat ons hele menswees verander. Ons erken nie net met die verstand dat daar net een God is nie, maar ons hart en hande bevestig dat ons een is met ons Verlosser.
AMEN