Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Nuus vir die week
Na tuisblad Nuus Datums Verjaarsdae

Nuus

Katkisasie

Les 1 word Sondagoggend (21 Jan) in die klasse behandel.

2018 Sustersaamtrek

Die 2018 Sustersaam uitnodigings is per e-pos aan die susters gestuur wat oor ‘n e-posadres beskik. Vir dié susters wat nie 'n e-pos het nie, is daar uitnodigings op die tafel in die voorportaal. Daar is ook 'n naamlys wat u kan invul sou u graag die saamtrek wil bywoon op 10 Maart in Walvisbaai.

2018 Jaarprogramme

2018 Jaarprogramme kan in die voorportaal afgehaal word.
1 per gesin asseblief.

2018 Almanak

2018 Almanak met dagstukkies – Senior Burgers kan hulle Almank op die tafel in die voorportaal afhaal. Die name is op die voorblad aangedui. Ander lidmate wat die Almanak bestel het, kan dit by die Kerkkantoor afhaal asseblief.

Susters

Die susters word vriendelik versoek om asseblief na die diens in die saal agter te bly sodat daar ‘n sustersbestuur gekies kan word.

Datums

Daar is tans geen belangrike datums om te vertoon nie.

Verjaarsdae

DatumNaamVanTelefoon
21 JanuarieHermanJ van Rensburg 081-259 1877
21 JanuarieJacov/d Walt 081-208 3408
22 JanuarieRassieKoorsen 081-127 9913
22 JanuarieNadiaViljoen 081-272 5848
23 JanuarieWillemKotze 081-209 6832
23 JanuarieAndrévan der Berg061-252 150
24 JanuarieAnriGrobler 081-238 8488
25 JanuarieDeleneBiewenga 243 056
25 JanuarieMarietjieLudick 081 127 4723
26 JanuarieMoritzHoff 081 124 4223
Laat weet ons asseblief as jy enige foute hier vind.