Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Nuus vir die week
Na tuisblad Nuus Datums Verjaarsdae

Preek

Oggenddiens - 2017-10-22
09:00 Leesdiens - Ouderling Rian du Toit
Aanddiens - 2017-10-22
Lidmate kan met vrymoedigheid aanddienste by Windhoek Gemeente om 18:00 bywoon.

Nuus

Voorbidding

GEBEDE

  • Dr Callie & Rina met hulle aftrede en vestiging in Swakopmund.
  • Dr Paul de Bruyn en sy gesin. Hulle is besig om te pak vir hulle verhuising na Windhoek. Hulle trek word 31 Oktober gelaai in Oos-Londen.
  • Ons bid vir bejaardes en persone wat ernstig siek is en daagliks pyn en ongemak verduur en dat hulle sterk in hulle geloof sal bly.
  • Ons bid vir Jan Venter se skouervervanging 25 Oktober in Panorama Medi Kliniek

Walk for Bibles

wfb

Datums

2017-11-03 - Windhoek Gemeente Steakbraai
2017-11-08 - Finansiƫle Kommissie vergadering
2017-11-15 - Bestuursraad, Diakens en Ouderlinge vergadering

Verjaarsdae

DatumNaamVanTelefoon
23 OktoberZeinBeuthin61-250 908
23 OktoberPieterBiewenga61-243 056
25 OktoberJeanCoetzee081-756 5558
25 OktoberJacquesLudick081-127 4723
26 OktoberPetroGrobler081-641 4330
Laat weet ons asseblief as jy enige foute hier vind.