Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Aflaai
Preke
Boek Tema Web MS Word
Genesis 25 Leef voluit tot jou sterfdagGeen
Genesis 22 Van toe tot nou – wat leer die Bybel vir vandag?Geen
Genesis 3 Hoe groot dink jy oor die Kerstyd?Geen
Eksodus 12 Deur die bloed van 'n lam gered.
Eksodus 20 God wil dat ons rustyd neem
Levitikus 5 Die wet van Moses getuig - Christus moes ly!Geen
Numeri 6 So seën God ons deur woorde en dade.Geen
Rigters 7 Die Here gee moed vir die banges!Geen
I Konings 19 Wanneer jy voel jy het nou genoeg gehad.Geen
II Konings 4 Die dood word oorwinGeen
Job 19 Uitmergelende siekte kan my nie van God vervreem nie!Geen
Psalms 19 God praat met ons deur die natuur en skriftuur.Geen
Psalms 1 Kom ons doen saam bybelstudie in ons huise!Geen
Psalms 47 Passievolle gebede tot eer van ons KoningGeen
Spreuke 4 Kinders volg hulle ouers - watter pad wys jy aan?Geen
Matteus 28 Die Here praat vooruit, tydens en na die groot gebeure.
Matteus 1 Eerlike stamboek, verrassende einde.
Matteus 4 Ken jou bybel beter as jou vyand!
Matteus 13 Gelykenisse – vir sommige sluit dit oop, vir ander toe!
Matteus 7 Leer jou kind om by die Vader te vra
Matteus 27 Die Jesus wat Homself nie wou red nie.
Matteus 26 Die kruis – Die kruispunt van menslike teenstand en Goddelike gehoorsaamheid
Matteus 16 Word soos kindertjies.
Matteus 7 Om "Here, Here" te sê, kan leë woorde wees.
Matteus 24 Moenie die tekens van die tye miskyk nie
Markus 13 Wat leer Jesus oor sy wederkoms? Geen
Lukas 13 Die wat gered word is min!Geen
Johannes 13 Opregte verhoudinge skep geleenthede vir dissipelskap
Johannes 6 Jesus, God se brood wat lewe gee
Johannes 16 Beleef vrede en hou moed, Christus het oorwin.
Handelinge 18 Soms kom iets kort in ons kennisGeen
Romeine 10 Bely passievol jou geloof in GodGeen
Romeine 1 Die toorn van God - begryp ons dit?Geen
Galasiers 6 Is jy gereed om rekenskap te gee?Geen
Galasiers 6 Help dra mekaar aan die gewig van sondeGeen
Efesiers 5 Daar is lig! wees bly!Geen
Filipense 4 Wees altyd bly in die Here!Geen
Kolossense 3 Werkers en werkgewers staan albei in diens van die Here.Geen
Kolossense 2 Dank God vir geloof en liefdeGeen
Kolossense 1 Passievol bid - met hart, siel en verstandGeen
I Timoteus 5 Weduwees, en ander gelowiges in nood, behoort versorg te word.Geen
II Timoteus 3 God is self die Outeur van die BybelGeen
Hebreers 4 Die woord van god – lewend, kragtigGeen
Hebreers 1 Ons Verlosser is ons hoogste HeerserGeen
Hebreers 12 Ons het nou reeds deel aan die nuwe jerusalem!Geen
Jakobus 2 Geloof wat nie red nie.Geen
I Petrus 4 So bedien gemeentelede mekaar!Geen
Openbaring 13 Wie die merk van die dier weier sal ly, maar tog geseënd weesGeen
Openbaring 8 Jesus se wederkoms wag op ons gebedeGeen
Notules
Vergadering Datum Dokument
Bestuursraad 13 April 2016
Bestuursraad 11 November 2015
Bestuursraad 20 Mei 2015
Finansies 13 Mei 2015